SMARTa mål och deras brister

En minikurs om SMARTa mål och vad man ska tänka på för att de ska fungera på ett bra sätt.

När man pratar om mål dyker oftast begreppet SMARTa mål upp. Men vad innebär SMARTa mål? Vilka är styrkorna med att arbeta med mål på detta sättet - och vilka är svagheterna?

I den här gratis minikursen får du reda på vad SMARTa mål är, hur du kan undvika riskerna och vad du bör tänka på när du jobbar mot ditt mål.

Mål hjälper oss att nå längre

SMARTa mål är en smart idé - men det finns fallgropar!

Att jobba med tydliga mål hjälper oss att nå längre - och ju mer vi arbetar igenom målet desto större är sannolikheten för att vi ska nå det.  

Ett vanligt sätt att arbeta med mål är att skapa SMARTa mål, dvs att se till att målet är Specifikt, Mätbart, Accepterat/Attraktivt, Realistiskt och Tidsbestämt. SMART är en bra tumregel, men är inte på något sätt heltäckande. Det finns en del kritik av SMART och en hel del andra saker man behöver tänka på för att skapa bra förutsättningar för att nå sina mål.  


Lär dig grunderna med SMARTa mål

Genom att vara medveten om möjligheterna och riskerna kan du skapa mål som hjälper dig framåt och låter dig nå längre.

I den här gratis minikursen får du en kort genomgång av SMART-ramverket men även en kommentar till den kritik som finns av SMARTa mål. Du får också inblick i andra viktiga delar att tänka på när det gäller mål, de vanligaste fällorna och förslag på en process du kan använda för att skapa ett mål.

Minikursens innehåll